Eğitici Bilgiler

Tümör Nedir?
Tümör Latince şişlik, kitle anlamına gelir. Bizim konumuzdaki tümör terimi ise normalde insan vücudunda bulunan bir grup hücrenin nedensiz, kuralsız ve aşırı bir şekilde üreyerek oluşturduğu kitle anlamında kullanılmaktadır.

Tümörlerin Sınıflandırılması
Tümörleri tanımlamak amacıyla iki tür sınıflama yapılabilir. Bunlardan, hekim ve hasta arasında en çok kullanılanı, tümörün davranışı ve gelecekteki beklentiler dikkate alınarak yapılan sınıflamadır. Buna göre tümörler, iyi huylu (selim, benign) ve kötü huylu (habis, malign) olarak sınıflanırlar.
Selim (iyi huylu, benign) tümörler sadece çıktıkları bölgede büyüme ve ilerleme gösterirler. Çevre dokulara bası yaparak ve içlerine doğru ilerleyerek büyürler. Çevredeki bazı önemli dokulara (örneğin damar ve sinirler)  baskı yapmaları veya kemiği zayıflatarak kırılma riski oluşturmaları nedeniyle cerrahi olarak çıkartılmaları gerekir. Doğrudan hayatı tehdit eden özellikleri yoktur ve vücudun başka bölgelerine yayılmazlar. Uygun tedavi edilmedikleri takdirde bulundukları yerde tekrarlayabilirler. Bazı selim tümörler ise düşük olasılıkla kötü huyluya dönüşebilir.
Habis tümörler ise bulundukları yerde yayılabildikleri gibi kan ve lenf dolaşımı ile vücudun diğer bölgelerine de (özellikle akciğer ve diğer kemikler gibi) sıçrayabilirler. Bu olaya "metastaz" denir.  Bulundukları yerde tekrarlayıp yayılmamaları için uygun cerrahi tedavi ve sıklıkla bunu tamamlayan yardımcı tedaviler (kemoterapi ve radyoterapi gibi) gerekir. Bu özellikleri ile hayatı tehdit eden tümörlerdir. Kas ve iskelet sisteminin habis tümörleri "sarkom" olarak isimlendirilir.
Diğer sınıflama ise tümörlerin hangi hücre tipinden köken aldığına göre yapılmaktadır. Bu sınıflama, tanı ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Buna göre kas ve iskelet sistemi tümörleri 2 ana gruba ayrılır:

1. Yumuşak doku tümörleri
2. Kemik tümörleri

Her iki grup da kendi içinde, tümörün davranış şekline göre sınıflanır:

Kas ve İskelet Sistemi Tümörleri

Yumuşak doku tümörleri
1. Selim yumuşak doku tümörleri
2. Habis yumuşak doku tümörleri

Kemik tümörleri
3. Selim kemik tümörleri
4. Habis kemik tümörleri

Tümör Davranışı


Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle