Eğitici Bilgiler

DEV HÜCRE KAYNAKLI SELİM - AGRESİF KEMİK TÜMÖRÜ

Dev hücreli kemik tümörü (osteoklastom)
Kemiğin selim - agresif bir tümörüdür. Köken aldığı hücre tipi herhangi bir grupta sınıflandırılamamaktadır. 20 - 40 yaşları arasında, uzun kemiklerin ekleme komşu bölgelerinde (epifiz bölgeleri) ortaya çıkar. Diz, diz çevresi, el bileği (radius alt uç), humerus üst uç, tibia alt uç ve sakrum tercih ettiği yerleşim bölgeleridir. Selim olmasına rağmen çok ender de olsa akciğere selim karakterli metastaz yapabilir. En tipik özelliği çok inatçı lokal nüks eğilimidir. Nadiren ve 10 - 15 yıl içinde habis dönüşüm ortaya çıkabilir. Radyoterapi ile tedavi edilmiş vakalarda bu habis dönüşüm olasılığı daha yüksektir. Dev hücreli tümörlerin bir bölümü daha başlangıçta histolojik olarak habis karakterler taşır ve bunlar habis bir kemik tümörü gibi davranırlar (lokal nüks ve metastaz özellikleri ile).

Hastalar tümör bölgesinde devam eden, giderek artan inatçı bir ağrı ve şişlik ile başvururlar. çekilen grafide epifiz bölgesinde kemiği genişleten, yer yer sınırlarının kaybolmasına neden olan ve tümör - sağlam kemik geçiş sınırı belirlenemeyen bir lezyon görülür. MRG'de içi heterojen doku ile dolu damardan zengin bir doku ve dışarı taşmış ise beraberinde bir yumuşak doku kitlesi vardır. Bilgisayarlı tomografi, dev hücreli tümörün görüntülenmesinde çok daha tipik ve karar verdirici görüntüler sunar. Burada çok incelmiş ve yer yer delinmiş olsa da varlığını hep sürdüren çok ince bir korteks mevcuttur ve bu da habis tümörler ile ayırıcı tanıda önemli rol oynar. Ayırıcı tanıda aynı yaş grubuna uyan malign fibröz histiositom, osteosarkom, anevrizmal kemik kisti dikkate alınmalıdır. Tanı için mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Tedavi tümörün eklem içi tutulumuna bağlı olarak planlanır.

Kemiği patlatarak eklem içine taşmış tümörlerde eklemin feda edildiği rekonstrüksiyonlar (protez, artrodez gibi) kaçınılmazdır. Bunun dışındaki vakalarda sonuna kadar eklem korunmaya çalışılmalıdır. Seçkin tedavi, tümörün içine girerek çok iyi bir temizlik, çevre kemik dokunun yüksek devirli tur aleti ile temizlenmesi, kalabilecek hücrelerin ortadan kaldırılmasına yönelik mekanik, kimyasal ya da ısı uygulaması ve boşluğun mekanik ve anti-tümör etki sağlayacak kemik çimentosu ile doldurulmasıdır. Eklem kıkırdağını korumak amacıyla araya kemik dokusunun koyulması bu amaca hizmet edebilse de lokal nüks riskini artırmaktadır. Hastalar cerrahi sonrasında 10 yıl süreyle yakın takip edilmelidir. Lokal nükslerin geç dönemlerde de ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle