Eğitici Bilgiler

Mikroskobik inceleme amacıyla tümör içinden küçük  miktarda  bir dokunun elde edilmesidir. Sıklıkla hafife alınsa da, tümöre yaklaşımın belki de en önemli basamağıdır. Biyopsi işleminin bazı kuralları vardır:
1- Biyopsi yaparken kaçınılmaz olarak tümör dokusu ile bulaşacak dokular esas ameliyat sırasında tümör ile birlikte  tamamen  çıkarılmalıdır. Bu nedenle biyopsi sırasında hayati öneme  sahip  dokuların kirletilmemesi gerekmektedir.
2- Biyopsi yapılan bölge daha sonra yapılacak ameliyatları güçleştirmemeli ve sonuçlarını kötü yönde etkilememelidir.
3- Biyopsi materyali yeterli miktarda ve patoloğa gerekli bilgileri  verecek bölgelerden alınmalıdır.
4- Biyopsi materyali kas ve iskelet sistemi tümörleri konusunda deneyimli bir patolog tarafından değerlendirilmelidir.
5- Biyopsi esas cerrahi girişimi yapacak cerrah tarafından yapılmalıdır.

Bu amaçla kullanılan dört biyopsi türü  vardır:

1)  İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB): Kas ve iskelet sistemi tümörlerine tanı koymak için fazla tercih edilmeyen bir yöntemdir.
2)  Tru-Cut veya Jamshidi (Trokar) İğne Biyopsisi: Öncelikle tercih edilmesi gereken yöntemdir.

Sterilizasyon koşulları dikkate alınarak, lokal anestezi ile uygun ortamlarda yapılır. Tümörün yumuşak doku veya kemikte olmasına bağlı olarak değişik iğneler kullanılır. Kitle elle hissedilerek ya da ultrasonografi eşliğinde biyopsi yapılabilir.












3)  BT - Eşliğinde İğne Biyopsisi: Ancak bilgisayarlı tomografi yardımıyla ulaşılabilecek bölgeler için tercih edilir. Radyoloji departmanında bir radyolog tarafından uygulansa da, ciltten giriş noktaları esas cerrahi girişimi planlayacak cerrah tarafından belirlenmelidir. Bu şekilde hayati dokuların tümör dokusu ile kirlenmesi önlenebilecektir.


4)  Açık Biyopsi: Genel anestezi gerektiren, küçük bir kesi yapılarak yeterli doku örneği alınmasına yönelik cerrahi bir işlemdir. Kesin tanısı için patoloğun büyük miktarda dokuya gereksinim duyduğu tümör tipleri için tercih edilir. Bunlar ön araştırmalardan elde edilen  bilgilere  göre tanı güçlüğüne yol açabilecek ender tümörler ya da iğne biyopsisi ile ulaşılması güç bölgelere yerleşmiş tümörlerdir.


Biyopsi


Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle