Eğitici Bilgiler

TÜMÖR BENZERİ OLUŞUMLAR

Miyozitis ossifikans
Miyozitis ossifikans (MO) tümör hücresi içeren bir neoplazi olmasa da klinik şikayetler bir tümör gibi ortaya çıkar. Hastalar yumuşak doku içinde ortaya çıkan ve giderek büyüyen ağrılı, sert bir kitle ile hekime başvururlar. Klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri bu bölgede sert bir kemik dokusu varlığını gösterir. Bir travma hikayesi varsa MO düşünmek daha olasıdır. Ancak birçok vakada anlamlı bir travma yoktur ve bir yumuşak doku osteosarkomunun da aynı klinik ve benzer radyoloji ile ortaya çıkacağı, histolojide ikisinin de yeni kemik oluşumu göstereceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle, deneyimli bir patolog son derece önemlidir. Tanı MO olarak kesinleşirse klinik ve radyolojik gözlemlerle takip yeterli olacaktır. Lezyon gelişimini tamamladığında gerek görülürse çıkartılabilir.

Myozitis Ossifikans

Tümöral kalsinozis
Fibröz bir kitle içinde aşırı kalsiyum fosfat depolanması ile karakterize kalça, omuz ve dirsek çevresinde de kitleler yapabilen bir durumdur. Yüksek kalsiyum ve fosfor seviyelerine yol açabilen, böbrek yetersizliği ya da hiperparatiroidizmi olan hastalarda sekonder olarak ortaya çıkabilir.
Sebebi bilinmeyen olguların çoğu 10 -30 yaş arasında erkeklerdir. Biyopside tebeşirimsi beyaz renkli, fibröz kitlenin içinden dışarı akan bir doku mevcuttur. Ayırıcı tanıda sinovyal sarkom, yumuşak doku kondrosarkomu ve içindeki kalsifikasyonlar nedeni ile tüberküloz dikkate alınmalıdır. Kitlenin tam olarak çıkartılması gerekse de bu tek başına yeterli değildir, mutlaka endokrinoloji biriminin desteği ile kalsiyum- fosfor dengesine yönelik bir tedavi uygulanmalıdır.


Tümöral kalsinozis
Hemofilik psödotümör
Hemofilideki pıhtılaşma bozukluğu nedeniyle, basit travmalar sonucu ya da herhangi bir travma olmaksızın yumuşak doku içinde oluşan tek ya da çok sayıda kanama odaklarıdır. Hemofili hikayesi bilinmeyen hastada bunların açık biyopsi ya da cerrahi ekstirpasyon amacıyla çıkartılması girişimleri dramatik sonuçlara yol açacaktır. Çevre dokulara bası nedeni ile bir girişim gerekecek ise bu mutlaka faktör desteği sağlanarak yapılmalıdır.
 
İntramuskuler hematom
Travma sonucu adale içine olan kanamalar düzgün sınırlı, kısmen kontrast tutabilen lezyonlar oluşturabilir. Anamnez dikkatle alınmazsa bu lezyonlar bir tümör gibi değerlendirilebilir. Düzgün sınır ve anamnez (ağrılı bir travma) hematomu düşündürüyorsa hasta bir süre gözlenmelidir. Lezyon küçülebilir, zamanla kalsifiye olabilir. Değişmeden duruyor ya da büyüyorsa biyopsi uygulanmalıdır.
 
İnfeksiyonlar
İnfeksiyonun diğer sistemik bulgularının maskelenebildiği düşük virülanslı spesifik veya nonspesifik infeksiyonların ardından yumuşak dokuların içinde kitle bulguları veren lezyonlar oluşabilir. Bunların anamnezi iyi değerlendirilmelidir. MRG bulgusu periferide kontrast tutup, ortası tutmayan lezyonlar şeklindedir. Laboratuar bulguları da değerlendirildikten sonra infeksiyon lehine karar verilirse uygun tedavi ile gözlem yapılabilir. Şikayetler devam ediyor ya da gerilemiyor ise biyopsi uygulanmalıdır.
 
Kist hidatik
Echinococcus granulosus parazitinin vücutta oluşturduğu kistlerdir. Yumuşak dokular içinde zaman içinde büyüyen, genelde ağrısız, inflamasyon bulguları olmayan kitlelerdir. MRG'de görülen kistin içinde tipik küçük tanelerin olması bu tanıyı düşündürmelidir. Laboratuar testleri ile tanı desteklenebilir. Tedavisi tıpkı bir tümör gibi geniş cerrahi rezeksiyon ve bunun medikal tedavi ile desteklenmesidir.

Uylukta lokalize kist hidatik olgusu

Ganglion kisti
Eklem kapsülü veya tendon kılıflarından kaynağını alan, içi jelöz sıvı ile dolu, zaman zaman büyüyüp küçülebilen, hatta kaybolabilen, düzgün sınırlı, hareket etmeyen, lastik top kıvamlı kitlelerdir. Oluşumları sırasında ağrı yaratabilirler. Zamanla ağrı geçse de, şişlik devam edip daha da artabilir. En sık el bileği ve diz çevresinde görülebilirler. Küçülmeden kalan, şüpheli lezyonlarda MRG ile inceleyip dikkatli bir değerlendirmeden sonra iğne biyopsisi yapmak riskleri ortadan kaldıracaktır. Tedavisi cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır.Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle