Eğitici Bilgiler

Kas-iskelet sistemi tümörlerinde cerrahi tedavi, tümörün ameliyatla çıkarılması (rezeksiyon) ve tümörün yarattığı harabiyetin veya tümör çıkarılınca oluşan yapısal ve işlevsel boşluğun doldurulması (rekonstrüksiyon) işlemlerini kapsar. Cerrahi tedavi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra kas-iskelet sistemi tümörleri üzerine eğitim ve deneyim kazanmış bir “Ortopedik Onkolog” tarafından uygulanır. Habis kas-iskelet sistemi tümörleri için 20. yüzyılın son çeyreğine kadar amputasyon, yani uzvun kesilmesi standart cerrahi tedavi yöntemi olarak kabul edilmekteyken günümüzde “uzuv koruyucu cerrahi” prensipleri yerleşmiş olup nadiren bir cerrahi tedavi yöntemi olarak amputasyona başvurulur. Bununla beraber habis kas-iskelet sistemi tümörlerindeki cerrahi tedavi önceliklerini şu sırayla hatırlamakta fayda vardır:

1.    Önce yaşam,

2.    Sonra uzuv ile yaşam,

3.    Sonra işlevsel bir uzuv,

4.    Sonra uzvun dış görünümü,

5.    Son olarak da hastanın uygulanan cerrahi tedavi yöntemine psiko-sosyokültürel uyumu...


Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle