Eğitici Bilgiler

Kemik dokusunu oluşturan ya da kemik içinde bulunan her tür hücreden köken alarak gelişebilen selim ya da habis tümörlerdir. Kemik tümörlerinin histolojik sınıflaması, tedavi yöntemi ve prognoz beklentisinin belirlenmesi açısından önem ve özellikler taşır. Birçok farklı hücre tipinden kaynaklanabilen tümörlerin, tedavi yöntemlerine duyarlılıkları da birbirinden farklıdır. 

 

Habis kemik tümörlerinin bir bölümünde (osteosarkom, Ewing sarkomu gibi) kemoterapi vazgeçilmez tedavi yöntemi iken bazılarında (kondrosarkom) ise etkisizdir. Aynı cins tümörlerin de kendi aralarında histolojik dereceleri farklılık gösterebilir. Histolojik derece, kemoterapi duyarlılığını değiştirir. örneğin "yüksek dereceli klasik osteosarkom" tümörü kemoterapiye duyarlı iken "düşük dereceli parosteal osteosarkom" tümörü kemoterapiye duyarsızdır. Dünya Sağlık örgütü tarafından önerilen kemik tümörleri sınıflaması, tümörlerin köken aldıkları hücre tiplerine ve tümörlerin histolojik derecelerine dayanmaktadır. Aşağıda, kemik tümörlerinin Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından önerilen sınıflamasını bulabilirsiniz.

 

 

Kaynak doku

Selim

Selim - agressif

Habis

Kemik

• Osteom
• Osteoid osteom
• Osteoblastom

• Agressif osteoblastom

• Osteosarkom
• Santral (medüller)
• Yüzeyel (periferik)
• Parosteal
• Periosteal
• Yüksek gradeli yüzeyel

Kıkırdak

• Kondromlar
• Enkondromlar
• Periosteal
(jukstakortikal)
• Osteokondromlar
• Soliter
• Multipl herediter
• Kondroblastom (epifizer kondroblastom)
• Kondromiksoid fibrom

 

• Kondrosarkom
• Konvansiyonel
• Dedifferansiye kondrosarkom
• Jukstakortikal (periosteal) kondrosarkom
• Mezenkimal kondrosarkom
• Berrak hücreli kondrosarkom
• Habis kondroblastom (?)

Dev hücre

 

• Dev hücreli kemik tümörü (osteoklastom)

 

Kemik iliği hücreleri (yuvarlak hücreli tümörler)

 

 

• Ewing sarkomu
• Kemiğin nöroektodermal tümörü
• Kemiğin habis lenfoması
• Miyelom

Damar kökenli tümörler

• Hemanjiom
• Lenfanjiom
• Glomus tümörü (glomanjiom)

• Hemanjioendotelyom (epiteloid hemanjioendoteliom, histiositik hemanjiom)
• Hemanjioperisitom  

• Anjiosarkom (habis hemanjioendotelyom, hemanjiosarkom, hemanjioendotelyosarkom)
• Habis hemanjioperisitom

Diğer bağ dokusu tümörleri

• Selim fibröz histiyositom
• Lipom

• Desmoplastik fibrom

• Fibrosarkom
• Malign fibröz histiyositom
• Liposarkom
• Habis mezenkimom
• Leiomiyosarkom
• Diferansiye olmamış sarkom

Diğer tümörler

• Nörilemmom
• Nörofibrom

 

• Kordoma
• Adamantinom

Tümör benzeri lezyonlar

• Soliter kemik kisti (basit kemik kisti veya unikameral kemik kisti)
• Anevrizmal kemik kisti
• Jukstaartiküler kemik kisti (intraosseöz ganglion)
• Metafizer fibröz defekt (nonossifiye fibrom)
• Eozinofilik granülom (soliter)
• Fibröz displazi ve osteofibröz displazi
• Miyozitis ossifikans
• Hipertirodiye bağlı 'Brown tümörü'
• Paget hastalığı
• İntraosseöz epidermoid kist
• El ve ayağın dev hücreli (reparatif) granülomu

 

 

 

Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle