Eğitici Bilgiler

DAMAR KÖKENLİ SELİM KEMİK TÜMÖRLERİ

Hemanjiom
Kemik içinde kan damarlarından oluşan iyi huylu bir tümördür. Kapiller ya da kavernöz formları olabilir. Sıklıkla kafatası, omurga, uzun kemiklerde olmak üzere tek lezyonlar şeklinde rastlanır. Bunlar genelde şikayete neden olmayan ve tesadüfen tespit edilen tümörlerdir. Litik, kemik içinde boşluklar yaratan ve damarların birbirine dolaşması ile ortaya çıkan balpeteği görüntüsü veren lezyonlar halinde görülürler. Belirli aralarla takip yeterlidir. Ancak, tümörün içinde pıhtılaşmala nedeniyle ağrı yaratan durumlarda ya da özellikle omurga gibi çökme kırıklarına yol açabileceği yerlerde müdahale gerektirebilirler. Bu müdahale embolizasyon (besleyici damarın tıkanması), tümörün boşaltılıp kemikle doldurulması, omurgalarda kemik çimentosu ile destekleme ve problemli fakat ulaşılamayan bölgelerde radyoterapi şeklinde olabilir.
Multipl hemanjiom ya da sistemik hemanjiomatozis olarak isimlendirilen tabloda birden çok kemiğin yanında yumuşak dokuda da hemanjiomlar mevcuttur. Bunlarda semptomatik tedavi ve gereğinde embolizasyon denenebilir.
örnek-1
örnek-2

Lenfanjiom
Kemik içinde lenf damarlarından oluşan selim bir tümördür.

DAMAR KÖKENLİ SELİM - AGRESİF KEMİK TÜMÖRLER

Hemanjioendotelioma
Damar endotel hücrelerinden çıkan agresif bir tümördür. Ancak histolojik olarak hücreler habaset kriterlerine sahip değildir. Yumuşak doku tümörlerinde tarif edilen histolojik tipler burada da sözkonusudur. Kemik içinde düzgün sınırlı, litik lezyonlar yapar. Cerrahi tedavi, tekrarlamayı engelleyici yardımcılarla birlikte uygulanmalı, ardından radyoterapi eklenmelidir. Ender olarak akciğer metastazları yapar. Vakaların bir bölümünde genelde aynı uzvu tutan çok sayıda kemik lezyonu vardır. Histolojik derecesi yüksek hemanjioendoteliomalar, hemanjiosarkom olarak değerlendirilir.

örnek-1
örnek-2

Hemanjioperisitoma
Damar çevresindeki hücrelerden ortaya çıkan agresif lezyonlardır. Lokal nüks eğilimleri yüksektir. Tedavide cerrahi ve radyoterapi kombinasyonları kullanılır.

DAMAR KÖKENLİ HABİS KEMİK TÜMÖRLERİ

Anjiosarkom
Damar kökenli hücrelerden oluşan, yüksek dereceli habis tümörlerdir. Kemik içinde hızla genişleyen, litik, sınırları belirsiz ve yumuşak dokuya taşan kitle görüntüsü verirler. MRG'de sıvı seviyeleri mevcuttur. Bu radyolojik özellikleri ile anevrizmal kemik kisti ve telanjiektatik osteosarkom ile karışabilir. Patolojide damar kökenli olduğunu göstermeye yönelik tetkikler ile tanı koyulur. İleri derecede agresif davranan ve bu nedenle çok nekrotik doku içeren tümörden alınan biyopsi materyalleri yeterli hücre dokusu içermeyebilir. Bu nedenle tekrarlayan biyopsiler gerekebilir. Bu süreç içinde tümör hızla büyümeye devam eder. Komşu dokulara damarsal proliferasyon ile yayılımı ve metastazı çok hızlı gerçekleşir. Kemoterapi ve radyoterapiye çok duyarlı değildir. Tedavi, olabildiğince geniş sınırlarda cerrahidir.

Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle