Eğitici Bilgiler

KEMİK DOKUSU KÖKENLİ HABİS YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ

Yumuşak doku osteosarkomu
Daha çok 40 yaş üzerindeki hastalarda ve oldukça nadir görülen bir osteosarkomdur. Yumuşak doku içinde sert, ağrılı kitle şikayeti ile ortaya çıkar. Klinik ve radyoloji miyozitis ossifikans ile büyük benzerlik gösterir. Tanı patolojik değerlendirme ile koyulur. Tedavi kemoterapi ve ardından geniş sınırlar ile uygulanacak cerrahidir.

Sol omuz posteriorunda lokalize yumuşak doku osteosarkomu olgusu
Sol omuz posteriorunda lokalize yumuşak doku osteosarkomu olgusu

Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle