Eğitici Bilgiler

BAĞ DOKUSU KÖKENLİ DİĞER SELİM KEMİK TÜMÖRLERİ

Selim fibröz histiositom
Histolojik olarak fibröz kortikal defekt ve nonossifiye fibroma benzeyen, ancak kendiliğinden kaybolmayan ve ileri yaşlarda görülen selim bir tümördür. Pelvis, omurgalar, kaburgalar ve uzun kemiklerde görülebilir. Kırık olmaksızın ağrıya neden olduğu için cerrahi tedavisi gerekebilir.
 
Lipom
Olgun yağ dokusundan oluşan selim bir tümördür. İki türü vardır: intraosseöz ve periosteal. Orta yaş ve üzerindeki hastalarda, sıklıkla kalkaneusta ve bazı uzun kemiklerde ortaya çıkar. Düzgün sınırlı, radyolojik olarak yağ gçörüntüsü veren lezyonlar ile karakterizedir. Tedavisi, cerrahi olarak çıkartılıp yerine kemik doldurulmasıdır.

Humerus proksimalinde lokalize intraossöz lipom olgusu

BAĞ DOKUSU KÖKENLİ DİĞER SELİM - AGRESİF KEMİK TÜMÖRLERİ

Dezmoplastik fibrom
Bağ dokusu kökenli, selim ancak lokal tekrarlama eğilimi çok yüksek olan, agresif karakterli bir tümördür. Histolojik olarak çok benzerlik gösterdiği fibrosarkomdan mikroskopik habaset özellikleri taşımaması ile ayrılır. Adölesan ve genç erişkinlerde tüm iskelet bölümlerinde ortaya çıkabilir. Fibrosarkom ile ayırıcı tanı çok önemlidir. Tedavi, mutlaka geniş sınırlar ile çıkartılma şeklinde olmalıdır. Kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı değildir.

Tibi proksimal intraosseöz dezmoplastik fibrom

BAĞ DOKUSU KÖKENLİ DİĞER HABİS KEMİK TÜMÖRLERİ

Fibrosarkom

Fibröz hücre kökenli, habis bir kemik tümörüdür. Özellikle 40 - 60 yaş üzeri hastaları ve uzun kemiklerin dize yakın bölgelerini tercih eder. Yüksek dereceli olanlarında kemoterapi ve radyoterapi tedaviye eklenebilir, ancak histolojik köken olarak bunlara duyarsız tümörlerdir. Bu nedenle ana tedavi cerrahidir. Ayırıcı tanıda selim agresif dezmoid tümörler, malign fibröz histiositom ve fibroblastik osteosarkom dikkate alınmalıdır.

Omuz bölgesi fibrosarkom MR görüntüsü

Malign Fibröz Histiositom
Fibroblast ve histiosit türü hücrelerden oluşan, yüksek dereceli habis bir tümördür. Genç erişkinlerde sıklıkla femur ve tibianın metafizer bölgeleri olmak üzere uzun kemiklerde ortaya çıkar. Yerleşim, radyolojik görüntü ve yaş dağılımı ile dev hücreli tümör ve anevrizmal kemik kisti ile karışabilir. Patolojide çok dikkatli bir ayrım gereklidir. Anevrizmal kemik kistleri ya da kemik infarktları ile birlikte görülebilirler. Kemik kökenli malign fibröz histiositomlar, fibrohistiositik bölümleri olan osteosarkomlar gibi değerlendirilir ve aynı protokol ile tedavi edilirler. Tedavi kemoterapi ve geniş sınırlarla tümörün çıkartılmasıdır. Metastazlar öncelikle akciğere ve komşu lenf düğümlerine olabilir.

Leiomiyosarkom
Düz kas hücrelerinden köken alan, oldukça nadir, habis bir kemik tümörüdür. Orta yaşın üzerindeki hastalarda ve uzun kemiklerde daha sık görülür. Kötü sınırlı, osteolitik lezyonlar olarak ortaya çıkar. Histolojide düz kas dokusuna spesifik boyama ile fibrosarkom ve rabdomyosarkomdan ayırıcı tanısı yapılır. Genelde kemoterapi ve radyoterapiye çok duyarlı değildir. Etkin tedavi geniş sınırlar ile yapılacak cerahidir.


Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle