Eğitici Bilgiler

Yumuşak doku tümörleri uzuv ve gövdenin her tür yumuşak dokusunda görülebilir (adale, yağ dokusu, bağ dokusu, damar, sinir). Yüzeyel olanlar kolayca belirlenebilirken vücut boşluklarına doğru büyüyen derin kitleler ancak belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra ya da çevrelerindeki damar ve sinir gibi dokulara baskı yaptıktan sonra farkedilebilirler. Klinik muayene ile tespit edilmiş kitlelerde sadece görüntüleme yöntemleri ile tanı koyulup doğrudan cerrahi tedavinin uygulanması ne yazık ki zaman zaman uygulanabilen tartışmalı ve büyük hatalara yol açabilen bir işlemdir.

En doğru yaklaşım küçük ya da büyük tüm kitlelerin bir iğne biyopsisi ile tanısını koyduktan sonra tedavi planlamasının yapılmasıdır.

Yumuşak doku tümörlerinin sınıflaması oldukça karmaşık ve hastalar tarafından anlaşılması güçtür. Önemli olan klinik tedavi yaklaşımları açısından tümörlerin sınıflandırılmasıdır. Bu açıdan yumuşak doku tümörleri selim, selim - agressif ve habis davranışlı olarak sınıflandırılabilirler.

Selim tümörlerde basit eksizyonlarla kür sağlanır. Tekrarlama olasılığı düşüktür.

Klinik olarak selim - agressif gruba giren tümörler çevrelerindeki dokuların içlerine girerek yayılırlar. Ancak, vücudun başka bir bölgesine sıçrama özellikleri yoktur. Yeterince geniş sınırlarla çıkarılmadıkları taktirde tekrarlama olasılıkları yüksektir. Desmoid tümörler (agressif fibromatozis) bu tip tümörler için tipik bir örnektir.

Habis yumuşak doku tümörleri çevrelerindeki dokuların içine girerek yayılmaları yanında lenf ve kan dolaşımı ile yakın ve uzak bölgelere sıçramalar yapabilirler. Yumuşak doku tümörlerinin esas tedavi yöntemi geniş sınırlar ile çıkartılmalarıdır. Ameliyat öncesinde lokal tedaviyi kolaylaştırmak amacıyla, tümörün histolojik tipine göre radyoterapi ve bazen kemoterapi yapılabilir. Kemoterapi ayrıca, sistemik yayılımı engellemek amacıyla da ameliyat öncesi ve sonrasında tedaviye eklenebilir. Yetersiz sınırlar ile çıkartılmış bir tümörün tedavisi kesinlikle ameliyat sonrası eklenecek bir radyoterapi ile tamamlanamaz. Bu tümörün tekrarlamasını engelleyemeyeceği gibi tedaviyi tamamlayacak cerrahi girişimlerin uygulanma şartlarını daha zor hale getirecektir. Uygun temiz ve canlı sınırlara ulaşabilmek için daha fazla doku feda edilecek, bu da sıklıkla ilave damar rekonstrüksiyonu veya örtücü plastik cerrahi girişimleri gerekli kılacaktır.

Örnek - Yetersiz cerrahi tedavi sonrası radyoterapi ile tedavisi tamamlanmaya çalışılmış, ancak tekrarlamış bir yumuşak doku tümörü

Temiz ve canlı sınırlara ulaşmak için çıkartılan geniş dokunun oluşturduğu boşluk ancak ilave plastik yöntemlerle örtülebilmiş ve hastaya tümörsüz ve hareketli bir uzuv kazandırılabilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği şekilde hazırlanmış ve yumuşak doku tümörlerinin kaynaklarını aldıkları dokuya göre yapılmış geniş kapsamlı bir sınıflamasını bulabilirsiniz. Tabloda yer alan tümörler arasında sık görülenler için daha ayrıntılı bilgi veren bağlantılar da verilmiştir.

 

Kaynak doku Selim Selim - agressif Habis
Fibröz ve miyofibroblastik nodular fasciitis
proliferatif myozit
proliferatif fasciitis
iskemik fasciitis
tendon kılıfının fibroması
elastofibroma
desmoplastik fibroblastoma veya kollajen fibroma
kalsifiye fibröz tümör / psödotümör
cildin pleomorfik fibroması
yumuşak dokunun soliter fibröz tümörü
kalsifiye aponevrotik fibroma
fibromatosis coli
yenidoğanın fibröz hamartoması;
inklüzyon cisimleri (parmak fibromatozisi)
miyofibrom (soliter ve multisentrik)
hiyalin fibromatozis
yüzeyel fibromatozlar
palmar fibromatosis
plantar fibromatosis
derin fibromatozlar
extraabdominal fibromatosis
extraabdominal desmoid fibromatosis
abdominal fibromatosis veya abdominal desmoid fibromatosis
intraabdominal fibromatosis (pelvis, periton ardı, ve mezenterik)
infantil desmoid fibromatosis
extrapulmonary inflammatory pulmonary pseudotumor
inflammatory myxohyaline tumor of distal extremities
fibrosarkom (erişkin veya infantil)
düşük grade'li fibromiksoid sarkom
miyofibrosarkom
Fibröz histiyositomalar selim dermal fibröz histiyositoma
selim subkutan fibröz histiyositoma
subkutan fibröz histiyositoma
derin fibröz histiyositoma
atipik fibroksantom
dermatofibrosarcoma protuberans
dev hücreli fibroblastom
pleksiform fibröz histiyositom
anjiomatöz fibröz histiyositom
pleomorfik malign fibröz histiyositom
miksoid fibröz histiyositom
dev hücre varyantlı malign fibröz histiyositom
inflamatuar malign fibröz histiyositom
Yağ dokusu kaynaklı tümörler lipom, lipomatozis
anjiyolipom
anjiyomiyolipom
miyolipom
hibernoma
lipoblastom
lipoblastomatozis
kondrolipom
iğsi hücreli ve pleomorfik lipomlar
atipik lipom ve iyi diferansiye liposarkom liposarkom
dediferansiye liposarkom
miksoid liposarkom
pleomorfik liposarkom
yuvarlak hücreli liposarkom
sınıflanmamış liposarkom
Düz kas tümörleri anjiomiyom
yumuşak doku miyomu
leiomiyomlar
  leiomiyosarkom
retroperitonun leiomiyosarkomu
retroperiton dışı derin yumuşak dokuların leiomiyosarkomu
subkutan dokunun leiomiyosarkomu
çizgili kas tümörleri rabdomiyom
nöromüsküler hamartom
  rabdomiyosarkom
embriyonal rabdomiyosarkom
alveoler rabdomiyosarkom
pleomorfik rabdomiyosarkom
Damar kökenli tümörler hemanjiom
kapiller hemanjiom
kavernöz hemanjiom
arteriovenous hemangioma,
epithelioid hemangioma
piyojenik
lenfanjiom
glomus tümörü
hemanjioendotelyom (epiteloid hemanjioendoteliom, histiositik hemanjiom)
hemanjioperisitom
anjiosarkom (habis hemanjioendotelyom, hemanjiosarkom, hemanjioendotelyosarkom)
habis hemanjioperisitom
Kaposi sarkomu
Sinovyal tümörler dev hücreli tendon tümörü pigmente villonodüler sinovit (PVNS)    
İskelet dışı kıkırdak tümörleri kondrom   kondrosarkom
miksoid kondrosarkom
mezenkimal kondrosarkom
sinovyal kondrosarkom
İskelet dışı kemik tümörleri fibröz displazi
ossificans progressiva
  osteosarkomlar
Sinir hücresi kökenli tümörler schwannoma (nörilemmoma, nörinoma)
nörofibroma
soliter nörofibrom
nörofibromatozis
  habis schwannoma
Kökeni bilinmeyen veya mezenkimal olmayan tümörler miksoma   periferik primitif nöroektodermal tümör veya Ewing sarkom ailesi (PNET)
desmoplastik küçük hücreli tümör
habis ekstrarenal rabdoid tümör
berrak hücreli sarkomu
malign melanom
alveolar yumuşak doku sarkomu
sinovyal sarkom
epiteloid sarkom
Tümör benzeri oluşumlar Miyozitis ossifikans
Tümöral kalsinozis
Hemofilik psödotümör
İntramuskuler hematom
İnfeksiyonlar
Kist hidatik
Ganglion kisti
   

 Tümör Davranışı


Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle