Prof.Dr. Harzem Özger Yazıları

22 Şubat 2018 Perşembe

Hoş geldiniz

Kemik ve yumuşak doku tümörleri meme, akciğer, prostat gibi dokuların kötü huylu tümörlerine (kanserleri) oranla çok daha seyrek olarak karşımıza çıkarlar.Tıbbın içinde olmayan birisinin, hatta bu konuyla özel olarak ilgilenmeyen hekimlerin dahi bu tümörler hakkında yeterli bilgi sahibi olması beklenemez. Bu nedenle bir çok hastanın tedavisinde gecikmeler, yanlış yönlendirmeler, yetersiz ve hatalı uygulamalar olabildiğini ne yazik ki tüm meslektaşlarımız zaman zaman gözlemlemektedir.
Bugün en kötü huylu tümörlerde bile hastalarımızın %65'inin hayatını kurtarabiliyoruz, fakat %35'lik bir hasta gurubunu halen kaybetmekteyiz. Bu da bize engellenebilecek hataları yapma hakkımız olmadığını gösteriyor.

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde ulaşılabilen bu tedavi başarısı, tanı ve tedavinin yeterli bilgi, deneyim ve donanıma sahip merkezlerde uygulanmasına bağlıdır. Aynı derecede önemli başka bir nokta da hekimlerin ve hastaların doğru bilgiye ulaşabilmesi ve doğru şekilde yönlendirilebilmesidir.
1990 yılından beri ortopedik onkoloji ile uğraşıyorum, ilgili tüm önemli uluslararası ve ulusal toplantılara aktif olarak katıldım ve halen katılıyorum. Dünyadaki önemli ortopedik onkoloji derneklerinin üyesiyim. Bir çok uluslararası ve ulusal yayınım ve bildirim var. Her firsatta meslektaşlarıma bu konudaki bilgi ve deneyimlerimi aktarmaya çalıştım ve çalışıyorum. Ancak güncel klinik gözlemlerim, bana, topluma ulaşmada sadece bilimsel alandaki gayretlerin yeterli olmadığını gösterdi.

İnternet ve sosyal medya araçları sayesinde son 10 yıl içinde her türlü bilgi son derece kolay ve hızlı bir şekilde paylaşılır hale gelmiştir .Ancak bu bilgiler arasında doğru olanların yanında yetersiz, yanlış ve hatta zararlı bilgiler de bulunmaktadır. Hem özel olarak bu konuyla ilgilenmeyen hekimler için hem de beklemedikleri bir anda içine düştükleri sıkıntılı durumda yol ve yardım arayan hastalar için, güncel ve doğru bilgileri sunacak, hastaların zaman kaybetmeden doğru adrese ulaşmalarını sağlayacak bir kaynağın varlığı son derece önemli ve gereklidir. Böyle bir kaynağı erişime açmak için en uygun yöntemin bir internet sitesi kurmak olduğunu düşündüm. Bu amaçla www.ortopedikonkoloji.org sitesi oluşturuldu. Bu sitede klasik bilgilerin yanında kendi deneyim ve görüşlerimi, 1990 yılından beri devam eden, tümörleri tanıyabilme ,onlarla birlikte düşünebilme ve hastalarımı tedavi edebilme gayretimin felsefesini sunmaya çalıştım.
Siteyi hazırlarken teorik bilgilerin yanında güncel pratik uygulamalar hakkında da bilgi vermeye çalıştım. Bunu yaparken hastalarımızın ve yakınlarının anlayabileceği kadar sade ama bir tıp mensubunun ilgisini çekecek kadar da kapsamlı olmayı hedefledim.
Bu konuda bilgi ve danışma gereksinimi duyanlara,hastalara, yakınlarına ve hekimlere katkıda bulunabilmek dileğiyle.

Saygılarımla
Prof. Dr. Harzem ÖZGER

Muayene Talep Formu

Listemize kaydolun, duyurularımızdan haberdar olun.

Bilgilerimi Güncelle

Şifremi Güncelle