ajax loader

Kemik Tümörleri

Diğer Bağ Dokusu Tümörleri

BAĞ DOKUSU KÖKENLİ DİĞER SELİM KEMİK TÜMÖRLERİ

Selim fibröz histiositom

Histolojik olarak fibröz kortikal defekt ve nonossifiye fibroma benzeyen, ancak kendiliğinden kaybolmayan ve ileri yaşlarda görülen selim bir tümördür. Pelvis, omurgalar, kaburgalar ve uzun kemiklerde görülebilir. Kırık olmaksızın ağrıya neden olduğu için cerrahi tedavisi gerekebilir.

 

Lipom

Olgun yağ dokusundan oluşan selim bir tümördür. İki türü vardır: intraosseöz ve periosteal. Orta yaş ve üzerindeki hastalarda, sıklıkla kalkaneusta ve bazı uzun kemiklerde ortaya çıkar. Düzgün sınırlı, radyolojik olarak yağ görüntüsü veren lezyonlar ile karakterizedir. Tedavisi, cerrahi olarak çıkartılıp yerine kemik doldurulmasıdır.

 

BAĞ DOKUSU KÖKENLİ DİĞER SELİM - AGRESİF KEMİK TÜMÖRLERİ

Dezmoplastik fibrom

Bağ dokusu kökenli, selim ancak lokal tekrarlama eğilimi çok yüksek olan, agresif karakterli bir tümördür. Histolojik olarak çok benzerlik gösterdiği fibrosarkomdan mikroskopik habaset özellikleri taşımaması ile ayrılır. Adölesan ve genç erişkinlerde tüm iskelet bölümlerinde ortaya çıkabilir. Fibrosarkom ile ayırıcı tanı çok önemlidir. Tedavi, mutlaka geniş sınırlar ile çıkartılma şeklinde olmalıdır. Kemoterapi ve radyoterapiye duyarlı değildir.

 

BAĞ DOKUSU KÖKENLİ DİĞER HABİS KEMİK TÜMÖRLERİ

Fibrosarkom

Fibröz hücre kökenli, habis bir kemik tümörüdür. Özellikle 40 - 60 yaş üzeri hastaları ve uzun kemiklerin dize yakın bölgelerini tercih eder. Düz radyografide kötü sınırlı, yer yer litik, destrüktif lezyonlar görülür. MRG'de yumuşak doku kitlesinin de buna eşlik ettiği, heterojen bir yapı vardır. Yüksek dereceli olanlarında kemoterapi ve radyoterapi tedaviye eklenebilir, ancak histolojik köken olarak bunlara duyarsız tümörlerdir. Bu nedenle ana tedavi cerrahidir. Ayırıcı tanıda selim agresif dezmoid tümörler, malign fibröz histiositom ve fibroblastik osteosarkom dikkate alınmalıdır.

 

Malign Fibröz Histiositom

Fibroblast ve histiosit türü hücrelerden oluşan, yüksek dereceli habis bir tümördür. Genç erişkinlerde sıklıkla femur ve tibianın metafizer bölgeleri olmak üzere uzun kemiklerde ortaya çıkar. Radyolojik tetkikler kötü sınırlı, kemikte genişleme yapan, korteksi eriterek yumuşak dokuya taşan, litik bir lezyon gösterir. Yerleşim, radyolojik görüntü ve yaş dağılımı ile dev hücreli tümör ve anevrizmal kemik kisti ile karışabilir. Patolojide çok dikkatli bir ayrım gereklidir. Anevrizmal kemik kistleri ya da kemik infarktları ile birlikte görülebilirler. Kemik kökenli malign fibröz histiositomlar, fibrohistiositik bölümleri olan osteosarkomlar gibi değerlendirilir ve aynı protokol ile tedavi edilirler. Tedavi kemoterapi ve geniş sınırlarla tümörün çıkartılmasıdır. Metastazlar öncelikle akciğere ve komşu lenf düğümlerine olabilir.

 

Leiomiyosarkom

Düz kas hücrelerinden köken alan, oldukça nadir, habis bir kemik tümörüdür. Orta yaşın üzerindeki hastalarda ve uzun kemiklerde daha sık görülür. Kötü sınırlı, osteolitik lezyonlar olarak ortaya çıkar. Histolojide düz kas dokusuna spesifik boyama ile fibrosarkom ve rabdomyosarkomdan ayırıcı tanısı yapılır. Genelde kemoterapi ve radyoterapiye çok duyarlı değildir. Etkin tedavi geniş sınırlar ile yapılacak cerahidir.

Yumuşak Doku Tümörleri

Yumuşak doku tümörleri uzuv ve gövdenin her tür yumuşak dokusunda görülebilir (adale, yağ dokusu, bağ dokusu, damar, sinir). Yüzeyel olanlar kolayca...

Kemik Tümörleri

Kemik dokusunu oluşturan ya da kemik içinde bulunan her tür hücreden köken alarak gelişebilen selim ya da habis tümörlerdir. Kemik...

Tanı Süreci

Hasta ve hekimi tümör açısından şüphelendirmesi gereken en önemli bulgular yer değiştirmeyen, sürekli olan ve artış gösteren ağrı, şişme ve bazı...

Tedavi Süreci

Kas ve iskelet sisteminin tümörlerinin tedavisinde hekim tedavi yöntemini belirlerken tedavi edeceği hastalığın ve hastanın özelliklerine bağlı...